VP30, VP44, for Cummins Diesel

VP30, VP44,  for Cummins Diesel

OEM Part number Bosch #
Bosch VP30 Cummins Injection pump, 3.9 L ISB, 4.5 L QSB 3965404, 3965404
0470004018
Bosch VP30 Cummins Injection pump, 3.9 L ISB, 4.5 L QSB 3965405, 3965405
0470004019
Bosch VP30 Cummins Injection pump, 5.9 L ISB, 5.9 L QSB 3965402, 3965402
0470006005
Bosch VP30 Cummins Injection pump, ISB 5.9 L, QSB 5.9 L 3965403, 3965403
0470006006
Bosch VP44 Cummins Midrange, 6BTA 5.9L 190 hp-300 hp 3676671,

3937167, 3937672, 3937673, 3937673RX, 3943506, 3944983, 3944983RX, 3964555, 3964555RX

0470506029
Bosch VP44 Injection Pump for QSB5.9-44, 3937673, 3937673RX
0470506034
Bosch Injection Pump VP44 Cummins QSB 5.9-44 3937689RX, 3937689, 3964556, 3964556RX
0470506040
Bosch VP44 Injection Pump for Cummins QSB 5.9-44 3937690, 3937690RX
0470506041